KSZTAŁCENIE SŁUCHU, POCZUCIA RYTMU I GŁOSU

img

Powtarzanie ćwiczeń słuchowych, głosowych i rytmicznych oraz utrwalanie i uzupełnianie wiadomości nabytych w poprzednich klasach. Ćwiczenia słuchowe. W toku nauczania pieśni w tonacjach B-, C-, D-, Es-, F- i G-dur intonowanie na zgłosce la toniki właściwej gamy i trójdźwięku I stopnia, a z czasem określanie toniki nazwą solmizacyjną i śpiewanie nazwami solmizacyjnymi stopni właściwej gamy i trójdźwięku I stopnia.

Read the rest of this entry »

WYCHOWANIE MUZYCZNE – MATERIAŁ NAUCZANIA

img

Nauczanie pieśni ze słuchu i częściowo za pomocą nut na jeden głos w skali od c razkreślnego do e dwukreślnego, dostosowane do zainteresowań, a także do możliwości poznawczych i odtwórczych dzieci. Tematyka pieśni: o dzieciach, rodzinie, szkole, pracy, przyrodzie, żołnierzu, Warszawie, przyjaźni i pokoju. Pieśni do marszów, zabaw, inscenizacji i tańców ludowych. Repertuar obowiązujący: Hymn państwowy, Międzynarodówka, Oka.

Read the rest of this entry »

Śpiewanie kanonów dwu- i trzygłosowych

img

Dobieranie drugiego głosu do melodii poznanych pieśni. Wykonywanie w miarę możliwości melodii poznanych pieśni lub ich fragmentów na dostępnych instrumentach melodycznych. Wiadomości. Skala majorowa i minorowa (utrwalenie). Nazwy dźwięków szeregu podstawowego: solmizacyjne i literowe (utrwalenie). Skala użytkowa dźwięków – nazwy oktaw: mała, razkreślna i dwukreślna. Określanie tonacji majorowych na podstawie znaków przykluczowych (do trzech znaków). Funkcja znaków: krzyżyk, bemol, kasownik.

Read the rest of this entry »

Gamy rytmizowane

img

Gamy rytmizowane należy śpiewać z taktowaniem, od toniki dolnej do górnej, tak aby powtarzające się wartości rytmiczne w każdym takcie zrealizowane zostały na kolejnych dźwiękach gamy. Inny sposób wykonywania polega na realizacji wszystkich wartości rytmicznych: w pierwszym takcie na stopniu I, w drugim takcie na stopniu II itd. Sposób ten jest odpowiedniejszy przy rytmie bardziej skomplikowanym lub przy słabym zaawansowaniu klasy.

Read the rest of this entry »