Śpiewanie z nut

Śpiewanie z nut polega na samodzielnym odczytywaniu melodii głosem bez pomocy instrumentu. Zdobycie tej umiejętności wymaga stosowania różnorodnych ćwiczeń (ułożonych zgodnie z zasadą stopniowania trudności) na odpowiednio dobranych fragmentach melodii. Nauczanie pieśni w szkole podstawowej odbywa się w zasadzie zbiorowo, jednak przy śpiewaniu pieśni i przy ćwiczeniach pomocniczych stosuje się również śpiew indywidualny, zwracając uwagę zarówno na uczniów słabszych pod względem muzycznym, jak i na bardziej uzdolnionych.

Comments are closed.